mpSOFT

Dokumentacja aplikacji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fa2lab:pl:me:instalator

Instalator

Okno Instalator aplikacji przeznaczone jest do wygenerowania nowego instalatora aplikacji np. w celu wymiany konfiguracji lub dodania nowych plików do instalatora. Czynność ta jest wykonywana w zewnętrznej aplikacji InnoSetup.

Uwaga!
Przed pierwszym użyciem tej funkcji należy zainstalować najnowszą wersję program InnoSetup dostępną na stronie: http://www.innosetup.com. Zaleca się pobrać i zainstalować wersję oznaczoną jako 'unicode'.

Na górnym pasku okna znajdują się przyciski Nowy, Otwórz oraz Zapisz przy pomocy których tworzy się, otwiera i zapisuje do pliku skrypty *.iss za pomocą których aplikacji InnoSetup wygeneruje nowy instalator. Przycisk Generuj wywołuje program InnoSetup przekazując mu aktualny skrypt do wykonania. Poniżej paska wyświetlana jest ścieżka do aktualnie otwartego pliku.

Po kliknięciu przycisku Nowy wszystkie parametry dostępne w tym oknie wypełnione są wartościami domyślnymi. W większości przypadków nie ma potrzeby zmiany tych parametrów.

Pierwszy parametr dostępny w oknie to ścieżka do pliku ISCC.exe będącego podprogramem generującym instalator na podstawie utworzonego skryptu. Podprogram ten znajduje się w katalogu w którym zainstalowano program InnoSetup. Można pozostawić ten parametr pusty - takim przypadku po kliknięciu przycisku Generuj zostanie otwarty program InnoSetup z wczytanym skryptem, a użytkownik powinien kliknąć w nim ikonę Compile.

Jeśli ikona docelowej aplikacji ma być inna niż domyślna, to przed kompilacją należy wymienić plik ikony mpPhotobook2.ico znajdujący się w katalogu aplikacji na nowy. Nowy plik powinnien mieć taką samą nazwę oraz najlepiej aby posiadał minimum zestaw ikon dla rozdzielczości 48×48, 32×32 oraz 16×16 px.

Jeżeli po raz pierwszy generowany jest skrypt ISS z użyciem innej (nowej) docelowej nazwy programu, to zaleca się w programie InnoSetup w sekcji [Setup] zmienić parametr AppID. Do wygenerowania nowego numeru należy użyć opcji Tools » Generate GUID.

W trakcie generowania wyświetlane są komunikaty informujące o wykonywanych czynnościach. W razie pojawienia się błędu wykonywanie operacji jest przerywane a stosowny komunikat informuje o przyczynie błędu. Jeśli operacja zakończy się sukcesem to zostanie wyświetlony komunikat w rodzaju:

*** Finished.  [18:41:41, 00:08,687 elapsed]

Plik wynikowy (nowy instalator program) zapisany zostanie w katalogu wskazanym parametrem Katalog docelowy. Wartością domyślną tego parametru jest kropka co oznacza, że instalator zostanie zapisany w tym samym katalogu w którym zapisano skrypt *.iss.

Przed użyciem instalatora należy odinstalować poprzednią wersję aplikacji.

Ta strona używa plików cookie. Będąc tutaj, zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim komputerze. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności. Jeśli się nie zgadzasz - opuść stronę.Więcej informacji na temat plików cookie
fa2lab/pl/me/instalator.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/07 17:38 przez 127.0.0.1