mpSOFT

Dokumentacja aplikacji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fa2lab:pl:komponenty

Komponenty

W trakcie pracy z programem mpPhotobook 2 użytkownik stosuje specjalne komponenty takie jak kalendarz, kliparty, ramki zdjęć, maski i inne. Pliki określające te komponenty znajdują się w podkatalogach katalogu danych.

Katalog danych w zależności od systemu operacyjnego jest to standardowo katalog:

  • C:\ProgramData\mpSOFT\fa2\ - dla Windows Vista/7/8;
  • C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\mpSOFT\fa2\ - dla Windows XP.

Usługodawca może dodać nowe komponenty lub wymienić istniejące. Nowe komponenty muszą spełniać warunki określone poniżej.


Motywy

Motywy czyli tła stron znajdują się w podkatalogu Themes. Istnieją dwa rodzaje motywów: kolory stron i motywy graficzne.

Kolory stron

Kolory stron to pliki tekstowe z rozszerzeniem *.bgcolor. Pliki mogą definiować jeden kolor lub dwa kolory (gradient). Kolory definiuje się w zapisie RGB (HEX).

Motywy graficzne

Motywy graficzne to zwykłe plik graficzne w formacie JPG lub PNG. Przy tworzeniu motywów graficznych należy zwrócić uwagę aby pliki miały właściwą rozdzielczość.


Ramki

Ramki zdjęć znajdują się w podkatalogu Frames. Istnieją dwa rodzaje ramek: standardowe i graficzne.

Ramki standardowe

Ramki standardowe to pliki tekstowe z rozszerzeniem *.frame. Tworzenie i edycję ramek standardowych w programie mpPhotobook 2 opisano na stronie Ramka zdjęcia.

Ramki graficzne

Ramki graficzne to standardowe pliki PNG z przeźroczystością.

Aby dla zdjęcia z wybraną ramką zablokować możliwość dodawania cienia należy w komentarzu pliku ramki dodać wpis:

Shadow=NoShadow

Do każdego pliku ramki może być dodany plik maski o takiej samej nazwie z dodanym rozszerzeniem .mask. Pliki te muszą muszą spełniać następujące warunki:

  • Format pliku: PNG (z dodanym rozszerzeniem .mask)
  • 8-bitowa skala szarości (256 odcieni szarości) gdzie kolor biały określa całkowitą przeźroczystość a czarny całkowity brak przeźroczystości.

Maski

Maski zdjęć znajdują się w podkatalogu Masks. Są to pliki graficzne w formacie PNG z 8-bitową skala szarości (256 odcieni szarości) gdzie kolor biały określa całkowitą przeźroczystość a czarny całkowity brak przeźroczystości.


Efekty

Pliki efektów znajdują się w podkatalogu Effects. Istnieją dwa rodzaje efektów: cienie i efekty graficzne.

Cienie

Pliki określające cienie to pliki tekstowe z rozszerzeniem *.shadow. Tworzenie i edycję cieni w programie mpPhotobook 2 opisano na stronie Cień obiektu.

Efekty graficzne

Efekty graficzne to standardowe pliki PNG z przeźroczystością. Dodanie efektu polega na nałożeniu pliki efektu na osadzone w albumie zdjęcie.


Kliparty

Kliparty to standardowe pliki PNG z przeźroczystością znajdujące się w podkatalogu Cliparts. Przy tworzeniu klipartów należy zwrócić uwagę aby pliki miały właściwą rozdzielczość.


Kalendarze

Wzory kalendarzy to pliki w formacie XML z rozszerzeniem *.calendar znajdujące się w podkatalogu Calendars. Tworzenie i edycję kalendarzy w programie mpPhotobook 2 opisano na stronach Panel zakładek >> Kalendarze oraz Edycja kalendarza.

Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie kalendarzy można wykonać za pomocą przycisków znajdujących się w dolnej części panela. Przyciski te opisane są na stronie Panel zakładek >> Przyciski.


Układy stron

Układy stron to pliki z rozszerzeniem ​*.layout​ znajdujące się w podkatalogu ​Layouts​. Zawierają opis rozmieszczenia zdjęć i innych elementów. Ponadto mogą zawierać informacje na temat tła strony i dodatkowe informacje o zdjęciach (ramki, cienie, efekty).

Dodawanie, modyfikowanie i usuwanie układów stron można wykonać za pomocą przycisków znajdujących się w dolnej części panela. Przyciski te opisane są na stronie Panel zakładek >> Przyciski. Jako wzór dla nowych lub modyfikowanych układów służy układ aktualnej strony w albumie.

Pliki zawierające układy stron posiadają pomiędzy nazwą a rozszerzeniem dodatkowy kod literowy informujący do których stron może być zastosowany.

Ta strona używa plików cookie. Będąc tutaj, zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim komputerze. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności. Jeśli się nie zgadzasz - opuść stronę.Więcej informacji na temat plików cookie
fa2lab/pl/komponenty.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/07 17:38 przez 127.0.0.1