mpSOFT

Dokumentacja aplikacji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fa2lab:pl:pakiety_aktualizacji

Pakiety aktualizacji

Pakiety aktualizacji - są to instalatory zawierające dodatkowe pliki (motywy, kliparty, maski, …) które mają być dołączone do już zainstalowanego programu mpPhotobook 2. Pakiety można wykorzystać w celu zmniejszenia rozmiaru głównego instalatora lub w celu wykonania aktualizacji (dodanie nowych albo wymiana istniejących plików). Za pomocą pakietów można zaktualizować program do nowszej wersji (wymiana pliku mpPhotobook2.exe) lub zaktualizować konfigurację aplikacji (wymiana pliku MASTER20.FDB).

W celu wykonania instalatora aktualizacji należy najpierw pobrać i rozpakować na dysk komputera paczkę Upgrader.zip.

Po rozpakowaniu na dysku komputera pojawi się katalog Upgrader w którym znajdują się:

  • mpPhotobook2Upgrader.iss - Skrypt dla programu InnoSetup.
  • AppFolder - Katalog aplikacji
  • AppData - Katalog danych aplikacji

Następnie w katalogach AppFolder oraz AppData należy umieścić pliki które mają znaleźć się w pakiecie. Należy zwrócić uwagę aby nowe pliki znalazły się we właściwych podkatalogach. Dla przykładu - jeśli chcemy dołączyć kliparty które mają być widoczne w programie mpPhotobook 2, w zakładce Kliparty, w nowej gałęzi o nazwie Zima to należy te kliparty umieścić w katalogu:

...\Upgrader\AppData\Cliparts\Zima\

Struktura podkatalogów w katalogach AppFolder i AppData jest analogiczna jak w katalogach utworzonych podczas standardowej instalacji programu mpPhotobook 2.

Po dodaniu wszystkich plików należy otworzyć skrypt mpPhotobook2Upgrader.iss w programie InnoSetup a następnie wygenerować nowy instalator za pomocą opcji Compile.

Uwaga!
Przed pierwszym uruchomieniem skryptu należy zainstalować najnowszą wersję program InnoSetup dostępną na stronie: http://www.innosetup.com. Zaleca się pobrać i zainstalować wersję oznaczoną jako 'unicode'.

W przypadku gdy w jednym z katalogów (AppFolder lub AppData) nie dodano żadnych plików to w trakcie kompilacji pojawi się błąd:
No files found matching […]
Należy wówczas 'wyłączyć' odpowiedni wpis w skrypcie poprzez wstawienie średnika ';' na początku wiersza w którym znajduje się odpowiednia instrukcja. Przykładowo, jeśli dodano pliki do katalogu AppFolder ale nie dodano żadnych plików do katalogu AppData to sekcja Files powinna wyglądać następująco:

[Files]
; katalog aplikacji
Source: AppFolder\*.*; DestDir: {app}; Flags: ignoreversion recursesubdirs
; katalog danych
;Source: AppData\*.*; DestDir: {commonappdata}\mpSOFT\fa2; Flags: ignoreversion recursesubdirs

Jeśli kompilacja zakończy się sukcesem to zostanie wyświetlony komunikat w rodzaju:

*** Finished.  [17:30:04, 00:01,203 elapsed]

Nowy instalator zostanie utworzony w katalogu Upgrader jako mpPhotobook2Upgrader.exe.

Ta strona używa plików cookie. Będąc tutaj, zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim komputerze. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności. Jeśli się nie zgadzasz - opuść stronę.Więcej informacji na temat plików cookie
fa2lab/pl/pakiety_aktualizacji.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/07 17:38 przez 127.0.0.1