mpSOFT

Dokumentacja aplikacji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fa2lab:pl:me:parametry

Parametry

Szczegółowe parametry programu mpPhotobook 2 podzielone na sekcje. Przed wysłaniem gotowej konfiguracji do producenta usługodawca powinien skonfigurować wszystkie dane i dokładnie je przetestować. Wszystkie zmiany wykonane w programie Master Editor są dostępne po ponownym uruchomieniu programu mpPhotobook 2.

UWAGA!
Nie należy uruchamiać obu aplikacji jednocześnie! W takiej sytuacji mogą pojawiać się komunikaty o błędach dostępu do bazy danych a aplikacje mogą nie działać poprawnie.


Dane firmy

Podstawowe dane firmy usługodawcy. Parametr Adres WWW jest używany jako link do strony usługodawcy po kliknięciu loga produktu znajdującego się w prawym górnym rogu okna głównego programu mpPhotobook 2.


Dane klienta

Wybór sposobu w jaki program mpPhotobook 2 ma zebrać dane klienta w trakcie przygotowania zamówienia albumu. Dostępne są 2 metody zbierana danych klienta - za pomocą:

 • Tabeli 'Dane klienta'
 • Strony WWW

Tabela 'Dane klienta'

Umożliwia zebrania danych od klienta za pomocą konfigurowalnej tabeli. Konfigurację tabeli wykonuje się w oknie Dane klienta.

Strona WWW

Umożliwia zebranie danych od klienta za pomocą strony WWW znajdującej się na serwerze usługodawcy. Dzięki temu usługodawca może powiązać klienta z własną bazą danych. Strona WWW powinna być tak skonstruowana aby po poprawnym zebraniu danych zwrócić je do programu w postaci tekstowej w pliku *.txt.

Przykładowa strona do zebrana danych klienta znajduje się pod adresem: www.mpsoft.pl/fa2/demo/customer/index.php

Opcjonalnie do adresu strony można dodać parametry służące do przekazania na serwer następujących danych:

 • Identyfikator albumu,
 • Ilość stron (rozkładówek) albumu,
 • Wyliczona cena.

Po dodaniu tych parametrów adres strony może wyglądać następująco: www.mpsoft.pl/fa2/demo/customer/index.php?<albumid>&<pagescount>&<price>


Start programu

Określa wybrane czynności wykonywane podczas startu programu mpPhotobook 2. Dostępne parametry połączone są w grupy. Wymianę grafik użytych w programie mpPhotobook opisano na stronie Wymiana grafik.

Winietka programu - określa parametry wyświetlania winietki programu (tzw. Splashscreen). Dostępne są następujące parametry:

 • Przenikanie - powoduje wyświetlanie i ukrywanie winietki w trybie 'przenikania'.
 • Przeźroczystość - należy włączyć tylko jeśli grafiki posiadają obszary o różnej przeźroczystości.

UWAGA!
Jednoczesne włączenie parametrów Przenikanie oraz Przeźroczystość na starszych komputerach może powodować powolne wyświetlanie się winietki.

Okno kalibracji monitora - określa czy opcja wyświetlania okna kalibracji monitora ma być domyślnie włączona (użytkownik może wyłączyć tę opcję).

Okno startowe - określa parametry wyświetlania okna startowego programu.


Linki

Konfiguracja linków do stron znajdujących się na serwerze WWW usługodawcy.

Pozycje Motywy, Ramki, Maski, Kliparty określają adresy stron na których udostępnione są dodatkowe grafiki do pobrania na zakładkach znajdujących się w prawym panelu głównego okna programu mpPhotobook 2 za pomocą ikony Pobierz z Internetu (http://www.wiki.mpsoft.pl/fa2/doku.php?id=pl:panel_zakladek#przyciski).

Strony WWW mogą posiadać dowolny układ i nawigację, jednak finalnie (po wybraniu elementu) powinny zwracać element w pełnej rozdzielczości i z właściwym rozszerzeniem. Przykładowe strony znajdują się pod adresami:

Przykładowe strony służą wyłącznie do zobrazowania mechanizmu działania tej funkcjonalności. Usługodawca powinien wpisać tutaj adresy własnych stron lub pozostawić puste miejsca.

Pozycja Pomoc to link do strony WWW zawierającej pomoc do programu. Link ten będzie podpięty pod przycisk Pomoc w programie mpPhotobook 2. Domyślnie jest to strona www.wiki.mpsoft.pl/fa2/, jednak usługodawca może tutaj wskazać własną stronę.


Pliki eksportu

Określa format w jakim zapisane zostaną dane w pliku eksportu. Dostępne warianty to:

 • JPG - kompresja stratna;
 • PNG - kompresja bezstratna.

Format JPG umożliwia ustawienie jakości finalnych plików w zakresie 70÷100. Większa jakość oznacza jednak większy rozmiar plików eksportu co może znacznie wydłużyć czas wysyłania plików na serwer FTP usługodawcy. Format PNG zapewnia bezstratną kompresję jednak wiąże się z dużo większym rozmiarem finalnych plików. Zaleca się stosowanie formatu JPG z jakością 58.


Serwer FTP

Konfiguracja parametrów połączenia z serwerem FTP. Połączenie to jest wykorzystywane przez program mpPhotobook do wysyłania plików eksportu od klienta do usługodawcy.


Powiadomienia E-Mail

Konfiguracja wysyłania powiadomienia mailowego do usługodawcy o wysłaniu albumu od klienta na serwer FTP usługodawcy.


Wysyłanie zamówienia

Edycja formatowanych tekstów wyświetlanych na poszczególnych zakładkach okna Zamówienie albumu.


Dostępne funkcje

Lista funkcji programu mpPhotobook 2 jakie można wyłączyć lub włączyć dla końcowego użytkownika.


Inne

Pozostałe opcje pogrupowane w następujących kategoriach:

Kreator albumu

 • Domyślna liczba stron albumu - Domyślna ilość stron nowego albumu z zakresu zdefiniowanego w cenniku albumu (minimum/średnia/maksimum).
 • Pomiń krok 'Zdjęcia' - W kreatorze albumów pomiń wybór zdjęć do albumu.

Okno 'Kolor'

 • Zakładka domyślna - Wybór domyślnej zakładki w oknie wyboru koloru. Program zapamiętuje zakładkę wybraną przez użytkownika.

Panel zakładek

 • Widoczne zakładki - Domyślna ilość zakładek (na panelu bocznym) które przy pierwszym uruchomieniu programu mają rozciągnięte.

Nowe zdjęcie w albumie

 • Kadr domyślny 3/4 - Określa sposób domyślnego kadrowania nowego zdjęcia upuszczonego na obszarze roboczym.

Ostrzeżenia o niskiej rozdzielczości zdjęcia [% DPI albumu]

 • Niska jakość - Próg po przekroczeniu którego będzie wyświetlane ostrzeżenie 1 stopnia.
 • Bardzo niska jakość - Próg po przekroczeniu którego będzie wyświetlane ostrzeżenie 2 stopnia.
Ta strona używa plików cookie. Będąc tutaj, zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim komputerze. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności. Jeśli się nie zgadzasz - opuść stronę.Więcej informacji na temat plików cookie
fa2lab/pl/me/parametry.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/07 17:38 przez 127.0.0.1