mpSOFT

Dokumentacja aplikacji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fa2lab:pl:me:dane_klienta

Dane klienta

Tabela w której konfiguruje się jakie dane mają być zebrane od klienta w trakcie przygotowania zamówienia albumu. Tabela jest wykorzystywana tylko jeśli w oknie Parametry >> Dane klienta wybrano opcję:

 • Parametry » Dane klienta » Zbierz dana klienta za pomocą: Tabeli 'Dane klienta'

Okno Dane klienta składa się z zakładek Edycja oraz Testowanie.


Edycja

Zakładka Edycja umożliwia przygotowanie dowolnego zestawu danych i połączenie ich w grupach. Tabela danych zawiera następujące kolumny:

 • Nazwa - Nazwa grupy lub pozycji,
 • Wartość - Wartość domyślna parametru.
 • Typ - Typ wartości. Dostępne opcje opisane są w tabelce Typy wartości.
 • Maska - Maska wartości w zależności od wybranego typu:
  • Dla typ Text maska wartości. składowe maski wymienione są w tablece Wartości maski.
  • Dla typów ComboEdit i ComboList lista dostępnych wartości.
 • Min - Ograniczenie wprowadzonych wartości w zależności od wybranego typu:
  • Dla typ Text minimalna ilość znaków.
  • Dla typów Number minimalna wartość.
 • Max - Analogicznie jak Min.
 • Opis - Opis który ma się pojawić po najechaniu myszką na komórkę Wartość.

Typy wartości

Wartosc Opis
Text Dowolny tekst.
Number Liczba całkowita.
CheckBox Pole wyboru tak/nie.
ComboEdit Pole wyboru wartości z listy z możliwością wpisania dowolnego tekstu spoza listy.
ComboList Pole wyboru wartości z listy.
Group Nagłówek grupy.
GroupOnOff Sekcja z polem wyboru włączona/wyłączona.
ColorRGB Pole wyboru koloru RGB.
ColorRGBA Pole wyboru koloru RGBA (z kałałem Alfa - przeźroczystość).

Wartości maski

Znak Znaczenie
! Znaki opcjonalne jako spacje/odstępy.
> Wielkie litery.
< Małe litery.
<> - Wyłącz wielkie/małe litery.
\ Dosłowny znak.
L Litera (A-Z, a-z).
l Litera - nie wymagane.
A Litera lub cyfra (A-Z, a-z, 0-9).
a Litera lub cyfra - nie wymagane.
C Dowolny znak.
c Dowolny znak. - nie wymagane.
0 Cyfra.
9 Cyfra - nie wymagane.
# Cyfra lub '+' lub '-' - nie wymagane.
: Odziela godziny, minuty, sekundy.
/ Oddziela miesiące, dni, lata.
_ Automatyczna spacja.

Testowanie

Zakładka Testowanie umożliwia przetestowanie działania aktualnego zestawu danych skonfigurowanych w zakładce Edycja.

Ta strona używa plików cookie. Będąc tutaj, zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim komputerze. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności. Jeśli się nie zgadzasz - opuść stronę.Więcej informacji na temat plików cookie
fa2lab/pl/me/dane_klienta.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/07 17:38 przez 127.0.0.1