mpSOFT

Dokumentacja aplikacji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


zgml:wzory_pism

Wzory pism

Okno Edytor Wzorów Pism otwiera się wybierając w menu programu opcję Dokument » Wzory pism.

W tym oknie można edytować dostępne w programie wzory zawiadomień. Wzory te zapisywane są w formacie RTF (Rich Text Format). Format ten zapewnia podstawowe funkcje formatowania dokumentu.


Drzewko plików

Po lewej stronie okna znajduje się drzewko plików wzorów dokumentów. Po wskazaniu pliku wybrany dokument otwiera się w edytorze tekstowym.

Po instalacji programu struktura wygląda następująco:

 • !Standard - Katalog standardowych dokumentów.
  • Przyjęcie.rtf - Zawiadomienie o czynnościach przyjęciu przebiegu granic nieruchomości.
  • Ustalenie.rtf - Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek.
  • Ustalenie Przyjęcie.rtf - Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek oraz przyjęciu granic nieruchomości w związku z jej podziałem.
  • Wznowienie.rtf - Zawiadomienie o wznowieniu/wyznaczeniu znaków/punktów granicznych.
 • Klauzula RODO.rtf - Klauzula RODO. Ten dokument może być dodawany do każdego wygenerowanego pisma jeśli w oknie Opcje zostanie włączona odpowiednia opcja.

Użytkownik może tworzyć własne wzory dokumentów, np. dostosowując je do wymogów lokalnych urzędów. Najszybszą opcją przygotowania zestawu dedykowanego dla konkretnego urzędu jest sklonowanie katalogu !Standard do katalogu z nazwą docelowej gminy. Opcja Klonuj dostępna jest po kliknięciu katalogu lub pliku prawym klawiszem myszki.


Pola dokumentu

Do treści edytowanego wzoru można wstawiać zmienne pola - w miejsce których, w wygenerowanych dokumentach będą wstawiane dane pobrane z pliku źródłowego GML. W tym celu należy kliknąć Wstaw pole a następnie z rozwiniętej listy wybrać odpowiednią pozycję. Dostępne są następujące pola:

 • Miejscowość (zdefiniowana w oknie Opcje).
 • Data wydruku (data systemowa Windows).
 • Nazwa właściciela
 • Adres 1 (ulica, nr domu/mieszkania)
 • Adres 2 (kod pocztowy, poczta)
 • Nazwa obrębu
 • Nr działek właściciela
 • Nr działek dzielonych
 • Nr działek sąsiadujących
 • Numery KW działek dzielonych
 • ID roboty
 • Data czynności
 • Godzina czynności

Trzy ostatnie parametry (ID roboty oraz data i godzina czynności) definiowana jest w oknie Parametry.


Lokalizacja plików wzorów

Wzory dokumentów przechowywane są w postaci plików RTF w katalogu danych aplikacji. Domyślna lokalizacja tych plików to:
C:\ProgramData\mpSOFT\ZawiadomGML\Wzory\

Zmienione pliki wzorów można skopiować w bezpieczne miejsce (np. w celu zabezpieczenia ich przed utratą) lub skopiować do tego samego katalogu na innym komputerze (jeśli program używany jest na wielu komputerach).

Ta strona używa plików cookie. Będąc tutaj, zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim komputerze. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności. Jeśli się nie zgadzasz - opuść stronę.Więcej informacji na temat plików cookie
zgml/wzory_pism.txt · ostatnio zmienione: 2023/03/02 17:23 przez mpsoft