mpSOFT

Dokumentacja aplikacji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pralina:klienci

Klienci

Lista wszystkich klientów dostarczających asortyment do pralni.

Dla każdego klienta należy skonfigurować następujące parametry:

 • Symbol - Krótki symbol klienta (do użytku wewnętrznego).
 • Nazwa - Pełna nazwa klienta (używana m.in. na wydrukach).
 • Kontakt - Kontakt do klienta (np. nr telefonu, osoba kontaktowa itp).
 • Email - Email do klienta. Wpisanie tego parametru umożliwia szybkie wysyłanie maila do klienta (wymaga skonfigurowania w systemie Windows domyślnej aplikacji pocztowej).
 • Dowód Dostawy - Opcje wydruku Dowodu Dostawy:
  • Rozdzielny - Każdy dział firmy klienta na osobnym dokumencie.
  • Zbiorczy - Każdy działy firmy klienta na jednym (wspólnym) dokumencie.
 • Zestawienie miesięczne - Opcje wydruku Zestawienia Miesięcznego (ZM) dla danego klienta:
  • Nie - Domyślnie ZM nie jest drukowane dla danego klienta.
  • Szczegółowe - Drukowane jest ZM szczegółowe bez bez wyliczania asortymentu.
  • Asortyment - Drukowane jest ZM szczegółowe z wyliczaniem asortymentu.
 • ZM Sumaryczne - Wybór czy dla klienta ma być drukowane zestawienie sumaryczne.
 • Sposób wydruku - Wydruk na drukarkę lub do pliku PDF.
 • Wyślij na maila - Opcja wysyłania mailem do klienta zestawień miesięcznych z okna Wydruk Seryjny.
 • Aktywny - Informacja czy klient jest aktywny (klientom bez tej flagi nie można wprowadzać nowych dostaw).

Każdemu klientowi należy też skonfigurować Działy firmy klienta oraz Asortyment jaki może być dostarczany z tych działów.

Ta strona używa plików cookie. Będąc tutaj, zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim komputerze. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności. Jeśli się nie zgadzasz - opuść stronę.Więcej informacji na temat plików cookie
pralina/klienci.txt · ostatnio zmienione: 2021/06/17 17:15 przez mpsoft