mpSOFT

Dokumentacja aplikacji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pralina:dostawy

Dostawy

W głównym oknie programów Pralina SR znajduje się lista dostaw wykonanych w bieżącym dniu przez zalogowanego użytkownika. Główne funkcje dostępne w tym oknie to:

  • Nowa dostawa,
  • Edytuj,
  • Usuń.

Nowa dostawa

Dodanie nowej dostawy. Wykonuje się w następujących krokach:

  1. Wybór klienta.
  2. Wybór działu klienta.
  3. Wydruk potwierdzenia dostawy.

Punkty 2 oraz 3 powtarzane są w zależności od ilości działów w dostawie oraz grup asortymentów w dziale.


Edycja dostawy

Zalogowany użytkownik może edytować już wprowadzoną i zapisaną dostawę z bieżącego dnia. Wykonuje się to po kliknięciu przycisku Edytuj. Użytkownik programu Pralina SR nie może edytować dostaw innych użytkowników.


Usunięcie dostawy

Użytkownik może usunąć błędnie wprowadzoną dostawę.

UWAGA!
Ta operacja jest nieodwracalna.

Wypełnienie tabeli asortymentu

W trakcie dodania nowej dostawy lub edycji istniejącej użytkownik wypełnia tabelę w oknie Asortyment. Tabela ta zawiera pełny asortyment danego działu klienta (wpisany w programie Pralina w oknie Asortyment działu firmy.)

Tabela do wpisania asortymentu różni się w zależności od rodzaju działu:

Rodzaj działu Kg ważone:
Widoczne kolumny: Nazwa, Sztuki.
Pole na belce dolnej: Waga sumaryczna.
Użytkownik wpisuje ilości sztuk danego asortymentu oraz jego wagę sumaryczną.

Rodzaj działu Kg przeliczane:
Widoczne kolumny: Nazwa, Sztuki, Przelicznik, Waga.
Pole na belce dolnej: Waga sumaryczna.
Użytkownik wpisuje ilości sztuk danego asortymentu. Program przelicza ilość sztuk na wagę (wg ustalonego przelicznika sztuka→waga) oraz wylicza wagę sumaryczną.

Rodzaj działu Sztuki:
Widoczne kolumny: Nazwa, Sztuki.
Użytkownik wpisuje ilości sztuk danego asortymentu. Program w sposób niejawny dla użytkownika przeliczy je na cenę usługi (wg ustalonego przelicznika sztuka→cena).

Ta strona używa plików cookie. Będąc tutaj, zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim komputerze. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności. Jeśli się nie zgadzasz - opuść stronę.Więcej informacji na temat plików cookie
pralina/dostawy.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/31 13:49 przez 127.0.0.1