mpSOFT

Dokumentacja aplikacji

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


fa2:pl:tworzenie_albumu

Tworzenie albumu

Tworzenie nowego albumu wykonuje się za pomocą Kreatora albumu dostępnego po kliknięciu ikony Nowy album. W pięciu krokach (Wybór produktu, Opcje, Scenariusz, Zdjęcia, Generowanie albumu) w prosty sposób określa się wszystkie dane wymagane do przygotowania gotowego albumu. Kreator umożliwia przechodzenie do przodu i wstecz za pomocą belki nawigacyjnej znajdującej się na górze okna oraz za pomocą przycisków Cofnij / Dalej w prawym dolnym rogu okna.


Wybór produktu

Wszystkie produkty pogrupowane są w kategorie widoczne w postaci zakładek. Na każdej zakładce widoczne są produkty z danej kategorii. Należy wybrać zakładkę i produkt oraz kliknąć Dalej


Opcje

Wybór opcji dostępnych dla danego albumu. Pierwszą opcją jest zawsze ilość stron powiązana z ceną. Ten parametr można również ustawiać za pomocą suwaka znajdującego się w lewym dolnym rogu okna. W przypadku albumów oprawionych w skórę lub inny materiał w tym kroku jest także wybierany rodzaj materiału.


Scenariusz

Wybór scenariusza do zastosowania w albumie. Scenariusze zawierają takie informacje jak układ stron, tła, ramki zdjęć, cienie obiektów, domyślnie osadzone kliparty i inne dane.


Zdjęcia

Wybór zdjęć do albumu. Można pominąć ten krok, wówczas zostanie wygenerowany album zawierający puste kontenery do których później będzie można ręcznie dodać zdjęcia.

Dodanie zdjęć

Zdjęcia dodaje się poprzez:

  • Przeciągnięcie myszką zdjęcia na pusty obszar;
  • Przeciągnięcie myszką całego katalogu na pusty obszar;
  • Podwójne kliknięcie zdjęcia.

Wybrane zdjęcia oznaczone są znakiem .

W trakcie wyboru zdjęć na dolnej belce pojawia się informacja o poziomie zapełnienia albumu. Dodanie zbyt dużej ilości zdjęć uniemożliwia przejście do następnego kroku kreatora. Ilość dostępnych miejsc w albumie można określać wybierając odpowiednią opcję dopasowania (patrz poniżej) oraz zmieniając ilość stron w albumie za pomocą suwaka w lewym dolnym rogu.

Dostępne są dwie opcje dopasowania:

  • Ilość zdjęć do ilości miejsc - określenie ilości miejsc ściśle wg wybranego scenariusza;
  • Ilość miejsc do ilości zdjęć - automatyczne zamienianie kolejności stron scenariusza tak aby dopasować ilość miejsc w albumie do aktualnie wybranej ilości zdjęć.

Usunięcie zdjęć

Aby usunąć zdjęcie należy je zaznaczyć i wcisnąć klawisz Delete na klawiaturze lub z menu kontekstowego (dostępnego po kliknięciu zdjęcia PKM) wybrać opcję Usuń wybrane. Możliwe jest zaznaczeniu wielu zdjęć przy wciśniętych klawiszach Shift lub Ctrl oraz poprzez przeciąganie obszaru zaznaczania myszką.

Aby usunąć wszystkie wybrane zdjęcia należy z menu kontekstowego wybrać opcję Usuń wszystkie.

Kolejność zdjęć

Zdjęcia będą osadzone w albumie zgodnie z ich kolejnością na liście. Aby zmienić kolejność zdjęć należy wybrane zdjęcie przeciągnąć myszką na inną pozycję.


Generowanie albumu

W tym kroku należy ponownie sprawdzić czy wszystkie parametry są poprawne a następnie kliknąć przycisk Generuj i wybrać nazwę pliku pod jaką zostanie zapisany wygenerowany album.

Czas generowania albumu uzależniony jest od szybkości komputera, ilości stron albumu i ilości oraz rozmiaru wybranych zdjęć. Postęp generowania wizualizowany jest za pomocą paska postępu. Po zakończeniu generowania wyświetlany jest informujący o tym komunikat.

Ta strona używa plików cookie. Będąc tutaj, zgadzasz się na ich przechowywanie na swoim komputerze. Użytkownik potwierdza również, że przeczytał i zrozumiał naszą Politykę prywatności. Jeśli się nie zgadzasz - opuść stronę.Więcej informacji na temat plików cookie
fa2/pl/tworzenie_albumu.txt · ostatnio zmienione: 2019/05/07 17:15 przez 127.0.0.1